Zgierz pozyskuje środki zewnętrzne i inwestuje coraz więcej

Zgierz pozyskuje środki zewnętrzne i inwestuje coraz więcej

W ostatnich latach pojawiło się w Zgierzu całe mnóstwo nowych inwestycji. Ważne jest przy tym, że we wszystkich dziedzinach Miasto Zgierz skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Dzięki temu można zaoszczędzić, oddawane w podatkach, pieniądze mieszkańców gminy. 

Środki, które można pozyskiwać na zgierskie wydatki inwestycyjne pochodzą z różnych źródeł zewnętrznych, od funduszy unijnych i zagranicznych (tzw. mechanizm norweski) przez środki czy programy centralne (ministerialne), po fundusze celowe dysponowane dla gmin przez instytucje lokalne (Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Gdyby zliczyć tylko projekty, z których Gmina Miasto Zgierz pozyskiwała fundusze zewnętrzne w ciągu minionych pięciu lat, otrzymalibyśmy mapę dofinansowania kilkudziesięciu przedsięwzięć za dziesiątki milionów złotych. Chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze – naszym zdaniem – spośród dużych, zgierskich projektów inwestycyjnych.

Program Rozwój Lokalny – co dzięki niemu powstaje w Zgierzu?

Najbardziej rozległym projektem, bo obejmującym ponad trzydzieści przedsięwzięć inwestycyjnych w różnych obszarach skoordynowanego rozwoju miasta jest „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”. Generalnym celem projektu jest zainicjowanie w mieście zmian, dzięki którym Zgierz ma stać się lepszym miejscem do życia swoich mieszkańców, oferującym bogatą ofertę spędzania wolnego czasu dla całych rodzin.

Zgierz znalazł się w elitarnym gronie 29. miast – beneficjentów Programu Rozwój Lokalny – z którego, dzięki środkom kolejnej edycji Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (którymi dysponuje polski rząd) otrzymał około 15-tu milionów złotych na realizację swojego projektu: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”. Wniosek zgierski zawiera różnorodne przedsięwzięcia jak modernizacje architektoniczne (np. utworzenie nowej siedziby Zgierskiego Centrum Seniora, inwestycje w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy), opracowanie ważnych, strategicznych dokumentów rozwojowych (jak Społeczna Strategia Rozwoju Miasta czy Polityka Młodzieżowa) aż po naukową ocenę stanu zgierskich składowisk odpadów oraz stworzenie licznych usprawnień w pracy Urzędu Miasta Zgierza.

Projekt ma zakończyć się wiosną 2024 roku

– Jestem przekonany, że gdy realizacja tego projektu dobiegnie końca, nasi mieszkańcy będą mogli zauważyć pierwsze zmiany, jakie nastąpią i następować będą dzięki wykonanym inwestycjom – mówi Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza.

Zmiany w zgierskim układzie drogowym i komunikacji miejskiej

Wielu zgierzan czekało na przywrócenie tramwajowego połączenia z Łodzią. Po kilku latach prac nastąpiło oficjalne otwarcie wznowionej, dawnej linii 45. Tramwaj znów kursuje dzięki realizacji przez Gminę Miasto Zgierz dwóch projektów: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” (realizacja w latach 2018-2022, dofinansowanie ze środków unijnych: ponad 18 milionów złotych, całość kosztów projektu – ponad 24 miliony) oraz „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu”.

Zgierz czekają dalsze zmiany komunikacyjne na dużą skalę, polegające choćby na dokończeniu kilkunastu inwestycji drogowych (również tych wspieranych ze środków zewnętrznych, jak np. przebudowa ul. Proboszczewice, Rembowskiego czy remont ciągu dróg (ul. Przygranicznej i Fijałkowskiego) do ośrodka Malinka czy zmiana układu transportowego miasta (przebieg linii autobusowych związany z zapotrzebowaniem pasażerów i usprawnieniem sieci transportu publicznego). Dokładny plan przyszłego działania Miasta w zakresie zmian komunikacyjnych sporządzili fachowi doradcy z Wrocławia. Prace nad dokumentem pozwalającym Gminie Miasto Zgierz na określenie dalszych zadań i aplikowanie o środki na ich realizację zrealizowano ze środków unijnych, a dokładnie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Na opracowanie dokumentów – w sumie czterech – dotyczących strategii dalszego rozwoju Miasta zgierski samorząd otrzymał 1,5 miliona złotych, jako wsparcie przedsięwzięć w Programie Rozwój Lokalny.

W Zgierzu dbamy o środowisko naturalne

Miasto pozyskuje także nowe środki na inwestycje związane z modernizacjami proekologicznymi. Należą do nich termomodernizacje (czyli docieplanie) budynków, nasadzenia roślin czy wyposażanie pracowni ekologicznych w szkołach miejskich. Środki na ten cel płyną do Miasta m.in. z WFOŚiGW, ale także z funduszy Unii Europejskiej.

Realizowany w latach 2017-19 projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza”, finansowany częściowo ze środków unijnych, pozwolił wykonać modernizację energetyczną aż dwudziestu czterech publicznych, miejskich budynków oświatowych. Żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja zgierskie zaczęły dzięki temu zużywać mniej energii na ogrzewanie budynków, z czego skorzystało również zgierskie powietrze. Ten potężny w założeniach projekt kosztował blisko 57 miliony złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne wyniosło ponad 35 milionów.

Odrębnym, ciekawym przykładem proekologicznej inwestycji z udziałem środków zewnętrznych jest projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” – „Rowerowe Łódzkie”. Dzięki niemu w Zgierzu powstało jedenaście stacji roweru publicznego, po osiem pojazdów każda, w miejscach dogodnych przesiadek na inne środki transportu publicznego. Projekt, realizowany w części inwestycyjnej przez dwa lata (2017-19) kosztował prawie trzy i pół miliona złotych, z czego Miasto zapłaciło jedynie 159 tysięcy. Pozostałe środki udało się pozyskać z zewnątrz.

Stary Młyn – duma Zgierza

Odrestaurowany w 2021 roku budynek Starego Młyna jest dziś dumą Zgierza. Pełni funkcję swoistego centrum kulturalnego miasta, z salą widowiskową, gdzie odbywają się koncerty i projekcje filmowe. W nowoczesnych salach odbywają się zajęcia przeniesionych ze starej siedziby pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury. Na najwyższym piętrze z tarasem widokowym znajduje się galeria sztuki.

Rewitalizacja Starego Młyna była częścią większego, realizowanego dzięki wsparciu unijnemu projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania unijnego dla tego projektu wynosi ponad 31 milionów złotych, przy całkowitej wartości przekraczającej 53 miliony złotych.

Sport, rekreacja, cyfryzacja

Baza sportowa Zgierza (zwłaszcza ta przeznaczona dla najmłodszych adeptów różnych dyscyplin) stale się poprawia i rozrasta. Dobrym przykładem wykorzystywania środków zewnętrznych na jej poprawę jest przebudowa „starej” hali zgierskiego MOSiR, w kolejnych etapach modernizowanej jako obiekt wielofunkcyjny od 2016 roku. Obecnie kończy się szósty – prawdopodobnie ostatni – etap tej modernizacji. Całkowity koszt tego etapu wynosi około osiemnastu milionów złotych. Większość tej kwoty Miasto pozyskało ze środków krajowych: prawie 11 mln z programu „Polski Ład”, a trzy miliony dotacji przekazało Ministerstwo Sportu. Wkład własny Gminy wyniósł zatem około trzech milionów złotych. Całość przebudowy zamknęła się w kwocie dofinansowania 23 mln złotych.

Dzięki pozyskiwaniu finansów zewnętrznych możliwe jest w zgierskich szkołach doposażanie pracowni informatycznych i organizowanie zajęć, które zapobiegają cyfrowemu wykluczeniu. W latach 2016-18 realizowany był projekt: „Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości”. Został on prawie w całości (grant w wysokości 1 miliona 155 tys. złotych, wkład własny Gminy – 113 tysięcy) dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ostatnich latach kluczowe stało się również zapewnienie cyberbezpieczeństwa zasobom danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Zgierza. Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, realizowanemu w ciągu ostatnich dwóch lat, w lokalnym samorządzie udało się przeprowadzić zakupy nowego sprzętu, oprogramowania, a także modernizację urządzeń IT za kwotę ponad półtora miliona złotych, w całości pochodzących z grantu unijnego.

Zgierz się zmienia

To tylko wybrane przykłady dziedzin życia oraz konkretnych inwestycji, z których Zgierz może być dumny. Można wymieniać dalsze przykłady: modernizacja kąpieliska Malinka, przebudowa boisk przy szkołach, remont gminnego systemu kanalizacji, kompletna renowacja pomnika Stu Straconych, modernizacja Targowiska Miejskiego, zakupy pojemników do segregacji odpadów, dofinansowanie wymiany źródeł ciepła… Wszystkie te zmiany na lepsze pojawiają się w mieście dzięki realizowanej polityce sprawnego pozyskiwania środków zewnętrznych.

Źródło: Urząd Miejski w Zgierzu

Previous Ruszyły prace na powiatowych drogach
Next Trzylatek sam spacerował po ulicy

Może to Ci się spodoba

Program leczenia niepłodności metodą in vitro w Zgierzu zatwierdzony

Zgierscy radni zdecydowali o przyjęciu programu polityki zdrowotnej, gwarantującego dofinansowanie leczenia niepłodności metodą in vitro. Każda para (w związku małżeńskim lub partnerskim), starająca się o dziecko i zakwalifikowana do programu,

Sprawca brutalnego rozboju został zatrzymany przez krakowskich policjantów

Policjanci z VI Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali sprawcę rozboju do jakiego doszło pod koniec listopada ubiegłego roku. Wówczas na wracającego po pracy do domu kierowcę MPK napadł mężczyzna. Usłyszał

Już jest! Odkryj nowy, podążający za wciąż ewoluującymi potrzebami, świat eSmokingWorld!

1 lipca 2021 w Centrum Handlowym M1 w Krakowie, przy ulicy Alei Pokoju 67 otworzył się nowy punkt sprzedaży eSmokingWorld. Zawsze chcemy być blisko naszych Klientów, a dzięki temu, że

Małopolscy policjanci promują konkurs „Odblaskowa Szkoła” na naradach dla dyrektorów szkół podstawowych

W poniedziałek 28 sierpnia br. w kinie Kijów w Krakowie odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli policjanci

Dni Bezpiecznego Internetu

W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (Tygodnia Bezpiecznego Internetu) w 2017 roku obchodzonego pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz

Sukces małopolskich policyjnych biegaczy

Podczas XV Mistrzostw Polski Policjantów w Maratonie organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Zarząd Wojewódzki NSZZP województwa zachodniopomorskiego pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji małopolscy policyjni biegacze stanęli

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź